Prøver og kurs

Det vert halde kurs i skjenking av alkohol 2-4 gonger i året. Desse kursa rettar seg mest til lag og organisasjonar som ynskjer å skjenka alkohol på såkalla einskildløyve. Kurs vert annonsert.