Ressursgruppe for lindrande behandling

Kvam Herad har ei tverrfagleg ressursgruppe beståande av lege, sjukepleiar og fysioterapeut. Ved å ta kontakt med ressursgruppa kan ein få hjelp til kartlegging av situasjonen, og ein får ein kontaktperson (ressurssjukepleiar) som ein kan ta kontakt med ved spørmål.

Klikk for stort bilete   

Gruppa tilbyr:

  • heimebesøk med samtale
  • kartlegging og oppfølging
  • koordinering av tenestetilbodet til pasientar med trong for lindrande behandling
  • samarbeid med fastlege og spesialisthelseteneste
  • råd og rettleiing til hjelp mot plagsame symptom
  • hjelp til å skaffa naudsynte hjelpemiddel
  • informasjon om pasienten og pårørande sine rettar

Ved alvorleg sjukdom skal de ikkje måtte håndtere alt åleine. Det er uforpliktande og gratis å ta kontakt med ressursgruppa. De treng heller ikkje ha nokon konkrete spørsmål.

Ressurssgruppa består av:

  • Elisbeth Svåsand, ressurssjukepleiar, sone Strandebarm
  • Annelin Aga – ressurssjukepleiar, sone Norheimsund
  • Marit Lid Marøy – kreftkoordinator

Ved spørsmål:ta kontakt med kreftkoordinator Marit Lid Marøy på e-post marmar@kvam.kommune.no eller tlf. 90679853, eventuelt med Kvam Rehabiliterings- og behandlingsavdeling ved Hilde Ystanes på tlf. 974 23 286.

Marit Lid Marøy
E-post
Hilde Ystanes
Leiar Helse-Heimebuande
E-post
Telefon 473 31 855
AvdelingsleiarKvam rehabilitering+ og behandlingsavdeling