Kulturprisen

Kvam herad deler ut ein kulturpris som takk for verdifullt kulturarbeid i heradet.

Kulturprisen vert tildelt einskildpersonar eller lag/organisasjonar som har utmerka seg ved stor innsats for kulturlivet i Kvam.
Innbyggjarane i Kvam vert oppmoda om å senda  grunngjevne framlegg til kandidatar til Kvam herad innan utlyst søknadsfrist kvart år.
Framlegga vert handsama konfidensielt av tildelingsnemda, og berre endeleg tildeling vert kunngjort. Kommunen kan i tillegg fremja kandidatar som ikkje er foreslått ved innsende forslag.

Tildelingsnemda er sett saman av ordførar, leiar for samfunn,kultur og utvikling og kulturkonsulent. Tildelingsnemda avgjer tidspunkt for utdeling og kva prisen skal vera.

Desse har fått kulturprisen:

1977    Norheimsund og Øystese Ungdomskor                               

1978    Norheimsund idrettslag                                                       

1979    Tonni og Bjørn Pedersen                                                     

1980    Trygve Fjeld                                                                         

1980    Erling Kyrkjeeide                                                                 

1980    Thommes Thommesen                                                         

1981    Øystese idrettslag                                                                

1982    Oskar Mikkelsen                                                                  

1982    Odd Åsprang                                                                       

1982    Arvid Steine                                                                         

1983    Johan Tufteland                                               

1984    Arne Kolltveit                                                             

1984    Øystein Laupsa                                                    

1985    Pål Sundvor                                                               

1986    Olav M. Laupsa                                              

1986    Jan Upheim                                                      

1987    Stiftinga Nytt Kyrkjebygg    

1989    Stiftinga Hardangerjakt        

1990    Olav Tveiten                         

1991    Leonard Norheim                  

1991    Hildegunn Aksnes                

1992    Olav Skeie Lid                      

1993    Olav T. Vik                           

1993    Sverre Vik                             

1993    Asbjørn Vik                          

1993    Lars Skeie                             

1993    Nils Ystheim                         

1994    June Rasch Halvorsen           

1994    Frøystein Rasch Halvorsen   

1997    Nils Årekol                            

1998    Kåre Nes                               

1999    Rolf Matthiesen                    

1999    Kjell Ålvik                            

2000    Reidar Storaas                                  

2001    Kvammakoret                       

2002    Johan Storm Munch              

2003    Sjusete Skianlegg                  

2004    Vernelaget for Grind              

            NIL Fotball                           

2005    Bjørn Otto Wallevik             

            Sverre Sørnes                                                         

            Martha Torill Strømme                                             

2006    Bjarne Huse                          

2007    Hardanger Båtfestival                      

2008    Barselgrad, v/ Tormod Carlsen og Sille Storihle  

2009    Marie Elisabeth Skutlaberg                

2010    Solfrid Aksnes

2011    Bygdalarm

2012    Øystese pensjonistlag

2013    Dag Rune Mo                       

2014    Bård Gauden                         

2015    Kvam turlag                          

2016    Ålvik Rock                            

2017    Øystese musikklag     

2018    Hardanger skyttarlag 

2019    Brynjulf Måkestad     

2020    Harald Kjosås   

2021   AK Glûck-Teigland           

Mary Ann Sørheim
Kulturkonsulent og kinosjef
E-post
Telefon 56 55 69 06