Hardangerbadet

Hardangerbadet er eit fyrtårnprosjekt med mellom anna helsepark, bade- og symjeanlegg og hotell.

Det kommunale føretaket Kvammabadet KF eig 25-metersbassenget og terapibassenget som utgjer ein del av Hardangerbadet. I tillegg til at bassenganlegget vert nytta til kommunale føremål er det også mogleg å vitja som ein del av tilbodet frå Hardangerbadet. 

For meir informasjon og prisliste, sjå Hardangerbadet sine nettsider.