Kvam legevakt

Legevakt symbol og nummer 116 117 - Klikk for stort bilete

 

Legevaktsentralen i Kvam, telefon 116 117 
Kan nyttast ved behov for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet om du ikkje får kontakt med fastlegekontoret.

Ved alvorleg, livstruande skade eller sjukdom: ring 113.

_

Kvam legevakt
Telefon 116 117

Adresse:
Nedre Norheim 44, 5600 Norheimsund.

Opningstider:
16:00 - 23:00 (kvardagar) og 08:00 - 23:00 (helg/høgtid)

Ved akutt, livstruande skade eller sjukdom ring 113