Leiarskapsplattform

Godt leiarskap er avgjerande for å levera gode tenester til innbyggjarane. Leiarar i Kvam herad skal leggja til rette for meistring, innovasjon og kontinuerleg forbetring. 

Kjenneteikna for godt leiarskap er omtala i plattforma for leiarskap: 
Klikk for stort bilete

Felles plattform for leiarskap og medarbeidarskap som pdf:

Kari Sagen
HR-sjef
E-post
Telefon 56 55 30 97