Delegeringsreglementet 2015-2019

Delegeringsreglementet til Kvam herad seier noko om kva oppgåver Kvam heradsstyre sjølv skal ta avgjersle i og kva oppgåver som er delegert vidare til andre utval og til rådmannen. 

Delegeringsreglementet er vedteke i fleire bolkar i perioden februar- november 2016. 

HST 09.02.2016

Delegeringsreglement for Kvam herad 2015-2019 Heradsstyresak 011/16

https://www.kvam.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016001120&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=214&

 

HST 15.03.2016

Delegeringsreglement for Kvam herad 2015-2019 del. 2. Heradsstyresak 019/16

https://www.kvam.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016003313&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=214&

 

HST 10.05.2016

Delegeringsreglement for Kvam herad 2015-2019 del. 3. Heradsstyresak 054/16

https://www.kvam.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016006661&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=214&

 

HST 14.06.2016

Delegeringsreglement for Kvam herad 2015-2019 del. 4. Heradsstyresak 074/16

https://www.kvam.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016007801&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=214&

 

HST 01.11.2016

Politisk delegeringsreglement. Supplering. Introduksjonslova, abortlova, adopsjonslova og arbeidsmiljølova. Heradsstyresak 102/16

https://www.kvam.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016015893&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=214&