Serveringsløyve

Ein må søkja om serveringsløyve for å drive serveringsverksemd som t.d. kafè, restaurant og pub. Serveringsløyve er eit delegert vedtak, dvs. at det ikkje må handsamast politisk. 

Dagleg leiar for verksemda må ha bestått etablererprøva som kravd i Serveringslova før serveringsløyvet vert gjeve. Serveringsplassen må også ha godkjenning frå Mattilsynet.

Sjå prøver og kurs for meir informasjon om etablerarprøven. 

Det finst eit eige skjema for serveringsløyve, men om du også søkjer om skjenkeløyve kan du nytta eit felles søknadsskjema for serverings- og skjenkeløyve.

Bjørnar Dagstad
E-post
Telefon 56 55 30 89