Idrettshallar

I Kvam har me tre kommunale og ein privat idrettshall:

Alle hallane er merka opp for fleire ballidrettar (til dømes handball, baskeball og volleyball).

Sjå kvar enkelt hall for meir informasjon.

Utleige

  • DAGTID, fram til kl 16.00 : Skulane disponerer hallen. Ønskje om leige på dagtid må avklarast direkte med skulane.
  • KVELDSTID/HELG :
    • All tinging av hallen på kveldstid/helg må gå gjennom Kvam herad ved fellessekreteriatet
    • Ved arrangement i hallen laurdag og søndag, går dei faste treningane ut.

Pris for leige av idrettshallar i Kvam finn du i oversikten over kommunale gebyr og prisar.

I tillegg til idrettshallane vert fleire gymsalar leigde ut til trening og arrangement.

Kvam herad - Rådhuset
E-post
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Opningstider:
Månd - fred  kl.0900-1500
Sommartid : kl.1000-1400  (gjeld vekene 25 - 33)