Reiserekningsskjema

Kvam herad bruker VISMA Expense for levering av elektroniske reiserekningar. Tilsette som ikkje har tilgang til Expense og andre som treng å levera reiserekning, kan bruka eit papirbasert skjema.

Her kan du lasta ned det papirbaserte skjemaet: