Alkohol og helse

Alkohol er det mest vanlege rusmiddelet i vår kultur. Alkohol kan vera skadeleg for mange av kroppens organer og kan føra til avhengigheit. 

​​Små mengder alkohol har vanlegvis liten skaderisiko for friske personar. Å drikka alkohol er likevel nært knytt til helseskader, både når det gjeld enkelthendingar og ved høgt forbruk over tid. Graden av helserisiko aukar både med kor høg promille du har og kor ofte du drikk, men det er store individuelle forskjellar.

Her kan du lesa meir om alkohol og helse:

Rusførebyggjande arbeid

Kvam herad sitt rusførebyggjande arbeid er organisert gjennom AV-OG-TIL.

AV-OG-TIL er en ideell organisasjon som arbeider for betre alkovett. Alkovett er å tenka over om ein skal drikka og når ein skal stoppa.

Reidun Braut Kjosås
Rådgjevar folkehelse, idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 56 55 68 68
Mobil 917 37 515