Offentlege toalett

Toalett på Mundheim - Klikk for stort bileteToalett på Mundheim Øyvind Strømmen

Kvam herad har mange offentlege toalett som er åpne for bruk, delar av året, eller heile året.

Vinterstengte toalett vert opna i perioden frå ca. 01.05. - 30.10. Enkelte stadar kan verta opna tidlegare og enkelte stadar kan verta stengde tidlegare.

Enkelte toalett ligg i bygg som har eigne opningstider. 

Opning på dagtid er mellom 07:00 - 22:00 der desse vert låst nattetid, elles heildøgns opningstid.

Privateigde toalett utan offentleg avtale ligg i dei ulike næringsbygga i bygdene våre, ofte utan krav om å vera betalande kunde.

Ålvik

Ålvik har offentleg toalett ved Tyrvefjøra innafor sentrum, elles er det toalett ved biblioteket som ligg ved Ålvik kafe.

Steinstøberget

Statens vegvesen har offentleg toalett ved rasteplass i Steinstøberge mellom Ålvik og Fyksesundet. Dette er heilårs døgnope toalett som vert drifta av vegeigar.

Botnen

Botnen som ligg innerst i Fyksesundet har eit offetnleg heildøgnsope toalett ved tidlegare Botnen skule, dette er ope berre i sommarhalvåret, og kan verta opna seinare enn 01.05. om våren og tidlegare enn 30.10. om hausten. Reinhald vert prød utført kvar veke.

Øystese

Ved Øystesestranda er det universelt tilpassa toalett i sommarhalvåret.

Ved Tunet kjøpesenter er det offentleg tilkomst for toalett i senterets opningstid.

Ved Øystese gravplass er det offentleg bruk etter eigne opningstider sett av kyrkjeleg fellesråd.

Ved Blekel i Fitjadalen er det sommaropent toalett.

Valland

Ved Holmsund/ Nyatræet er det offentleg ope toalettanlegg i sommarhalvåret.

Norheimsund

Har toalettmodular plassert ved park langs strandvegen ca. midt mellom sentrum og Hardanger Fartøyvernsenter.

I Kvam rådhus er det offentleg toalett i opningstida.

Ved Haugamyr idrettspark er det offentleg heilårs dagope toalett i idrettshuset.

Ved Steinsdalsfossen turistmål er det fleire offentlege heilårsopne toalett.

Vikøy

Like ved båthavna i Vikøy, ligg det offentleg toalett langs fylkesvegen.

Tørvikbygd

Ved Tørvikbygd fergekai er det heilårs døgnope toalett som vert drifta av fergeselskapet.

Mundheim

Ved busshaldeplass ned mot sjøen, like utanfor vegkrysset i sentrum ligg heilårs døgnope toalettbygg med eitt universelt utforma toalett + eitt enkelt toalett.

Kontakt

Reinhaldsavdelingen til Kvam herad, mobil 957 21 102.

Feil på / i bygg varslast til Kvam herad 56 55 30 00.

Akutte feil som må utbetrast snarast råd, meldast til vakttelefon 56 55 34 90.

Kart