Grendeutval.

Oversikt kontaktperson i formannskapet og tilrådde representantar 

Øysteseparken - Klikk for stort bileteØysteseparken Signe Slettemark

_________________

Her finn du oversikt over kven heradsstyret har tilrådd som representantar for perioden 2023- 2027: Oversikt tilrådde representantar til grendautvala i Kvam (PDF, 99 kB) . Varaordførar Frode Nygård er grendautvala sin kontaktperson i formannskapet. Han kan kallast inn på møta til grendautvala dersom dette er eit ønskje. 

Kontaktinformasjon varaordførar Frode Nygård: 
Tlf. 950 81 283
E-postadresse: fronyg@kvam.kommune.no 

Kontaktperson Kvam herad, administrasjonen: 

Lillian Bø er grendeutvala sin kontaktperson i administrasjonen. Ho kan kontaktast på e-postadressa: lillian.bo@kvam.herad.no eller per telefon på tlf.nr.:  488 63 877

Generelle retningslinjer for grendeutval i Kvam

Dei generelle retningslinjene for grendeutvala i Kvam finn du ved å gå inn på denne lenkja her: Generelle retningslinjer for grendeutval i Kvam (PDF, 154 kB)

Artikkelliste