Søvn

Søvn er ein viktig føresetnad for å leva og fungera i kvardagen.

Kroppen er heilt avhengig av søvn for å fungera. Innimellom har dei fleste av oss problem med å sova. Dette er heilt normalt. Gode søvnvanar fremjar betre søvn og førebygg framtidige søvnproblem.

Sliter du med å få sova? Her kan du få nokre gode råd for betre søvn.

 

 

Nasjonal kompetansetjenester for søvn sykdommer (SOVno) har mykje nyttig informasjon om søvn, søvn sjukdomar, behandlingstilbod, brosjyrar, tidsskrift med meir.

helsenorge.no kan du lesa meir om gode råd for betre søvn.

Reidun Braut Kjosås
Rådgjevar folkehelse, idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 56 55 68 68
Mobil 917 37 515