Moglegstudie 2006 - varmeanlegg for Kvam

Kvam Kraftverk AS fekk i 2006 i oppdrag av Kvam Heradsstyre å vurdera utbygging og drift av energianlegg for vassboren varme i Kvam herad. 
 
Kvam herad stod på det tidspunkt framfor ei stor utbygging av skular og heradsstyret ynskte å undersøkja om bruk av vassboren varme var teknisk og økonomisk mogeleg.

Det var aktuelt å etablera nær-/fjernvarmeanlegg i Norheimsund og Strandebarm og i tillegg å eventuelt utvida eksisterande anlegg i Øystese. 
 
Varmepumpe basert på sjøvatn og uteluft, i tillegg til bioenergi var dei mest aktuelle alternativa. 
 
Kvam Kraftverk AS engasjerte COWI AS til å gjennomføra forstudien.