Akutte feil eller fare for skade

Ved akutte feil eller fare for skade på privat eller kommunal eigedom grunna overvatn, flaum, ras eller liknande, ta kontakt med teknisk vakt på telefonnummer 56 55 34 00.

Ved feil eller skade på kommunale bygningar, ta kontakt med FDV-Bygg sin vakttelefon 56 55 34 90.