Skyteanlegg

Norheimsund og Øystese skyttarlag, Fyksesund skyttarlag, Tørvikbygd skyttarlag, Strandebarm skyttarlag, Øystese jeger- og fiskarlag og Kvam Pistol klubb har lagt ned utruleg mykje dugnadsarbeid og smarbeida godt for å byggja opp skyteanlegga i Vangdalsåsen.

Om lag 450 aktive skyttarar (inkludert jegerskyttarar) kan gleda seg over eit flott anlegg. Fleire tusen dugnadstimar er lagt ned. Nokre banar og skyttarhus er ferdige medan andre har noko igjen. Riflebanane (100m og 200m) er ferdige, løpande elg samt skyttarhus for jegar og fiskarlaget er og ferdig. I løpet av 2018 vil ytterlegare banar og klubbhus stå klare. 

Frå 1.1.2018 vert Norheimsund og Øystese skyttarlag, Fyksesund skyttarlag, Tørvikbygd skyttarlag og Strandebarm skyttarlagslege saman til eit lag; Hardanger skyttarlag.

Desse anlegga finn du i Vangdalsåsen

 • Riflebane 100m (ferdig)
 • Riflebane 200m (ferdig)
 • Miniatyrskytebane innandørs
 • Jegertrap
 • Skeet
 • 100m løpande elg (ferdig)
 • Pistolbane 25m
 • Pistolbane 50m
 • Feltbane pistol 

Andre skytebanar i Kvam

 • Miniatyrskytebane Strandebarm
 • Skytebane Mundheim 100m og 300m
 • Daltun miniatyrskytebane