Aktivitetskart for Norheimsund - 2018

Det er arbeidd ut eit nytt tettstadsprosjekt for Norheimsund. Intensjon er å visa ei sterkare kopling mellom pågande og planlagte prosjekt i sentrum. Det er frå kommunen si side eit ynskje om å visa korleis det er mogeleg å kopla saman  teknologi og menneske, og å visa korleide dette kan gjerast i praksis.