Vatn- og avlaup

Ved problem knytt til vassforsyning eller offentleg avlaup, ta kontakt med teknisk vakt på telefonnummer 56 55 34 00.