Informasjon om skuleskyss

Elevar som går på 1. trinn har rett på gratis skuleskyss dersom avstanden mellom heimen og skulen er over 2 km.

Elevar som går på 2. - 10. trinn har rett på gratis skuleskyss dersom dei bur meir enn 4 km. frå skulen.

I nokre tilfeller kan elevar ha rett på gratis skuleskyss på grunn av funksjonshemming, skade/sjukdom eller særleg farleg og vanskeleg skuleveg.

Skuleskyss

 

Du finn nyttig informasjon om skuleskyss på www.tryggtrafikk.no.