Ung fritid Kvam

Bilde av ungdomar på golvet på Open hall tilbodet - Klikk for stort bilete

____________________

Ei verdifull og aktiv fritid gjev livskvalitet og er ei viktig kjelda til tilhøyrsle og trivsel. På denne sida finn du informasjon om fritidsarenaen for barn og unge i Kvam.

I Kvam jobbar me tverrfagleg med fritid med eit felles mål om at alle barn og unge skal få kjenna at dei høyrer til i eit fellesskap der dei får oppleva meistring og glede.  

Som eit ledd i arbeidet med å gjera fritidsarenaen i Kvam tilgjengeleg for alle barn og unge, vedtok heradsstyret den 28. mars 2023 ei eiga fritidserklæring for Kvam. Du kan lesa meir om fritidserklæringa til Kvam på lenka her.

 Øvst på sida finn du knappar med informasjon om dei ulike tilboda våre.  

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål og innspel!

  

Kontaktpersonar

Kristin Lundblad
Konsulent
E-post
Mobil 99 51 48 10
Siriann Lillevik
Utekontakt / Ung Fritid
E-post
Telefon 97 72 87 18

Nyttige lenkjer