Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

I år er valdagen 11. september.
Du kan førehandsrøysta frå 10. august til og med 8. september.
Tidlegrøysting er mogeleg frå 3. juli til og med 9. august. 

Nyttige peikarar