Heradsstyret

Ti parti er representerte i heradsstyret i Kvam, som har 27 representantar. Her finn du ein oversikt over politikarar og parti.

Kvam heradsstyre 2023-2027. Biletet er teke på det konstituerande møtet 17.10.2023. Connie Langeland

 

Kontakt med heradsstyret

Ha på minnet at både e-post og annan kommunikasjon (t.d. SMS) som til dømes gjeld politiske saker vil bli handsama i samsvar med Offentleglova. Difor må du rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Arbeidarpartiet (6):

Torgeir Næss, ordførar

56 55 30 11
402 45 840

e-post
Linda Haugland Jondahl 905 95 991  
Even Øyri 951 31 358/ 
901 26 270
e-post
Eilen Rykkje

995 97 831

 
Eusebiu Amanalachioai 410 77 348  
Arnhild Litlere  928 17 975  

 

Framstegspartiet (6):

Frode Nygård, varaordførar 950 81 283  e-post
Bjørgulv Hauger 952 86 230  e-post
Gunnar Kvandal 959 40 693  e-post
Gry Merethe Kyrkjeeide 954 277 90 e-post
Heidi Fanebust 957 784 44  
Rune Fonnaland 952 35 635 e-post

 

Senterpartiet (4):

Johanne Neteland 479 05 533 e-post
Gjermund Stuve 415 31 491 e-post
Stig Aase 410 86 600 e-post
Helena Bru  909 15 419 e-post

 

Høgre (4):

Arne Sandven  993 24 562  
Arne Opsahl- Engen     
Karina Hoff  901 32 175  
Haytham Sarmadawy

900 18 569

 

 

Kristeleg Folkeparti (2):

Jostein Moldsvor 913 79 312 e-post
Marta Bergesen Gravdal  957 00 418  

 

Miljøpartiet Dei Grøne (1)

Odd Valland Bovim  977 23 396  

 

Sosialistisk Venstreparti (1):

Geir Madsen 489 94 241 e-post

 

Raudt (1):

Håvard Gjerde 482 23 545 e-post

 

Industri- og Næringspartiet (1)

Bjarte Helland  402 87 574  

 

Venstre (1): 

Anne Marie Øvrevik 993 29 850  


For å senda e-post til alle i heradsstyret nyttar du adressa Kvam-POLITIKK-HERADSTYRET (at) kvam.kommune.no

Kvam herad har ein eigen portal for folkevalgte som sit i ulike utval. Andre som ynskjer å følgja med på politiske saker, kan nytta møtekalenderen eller kommunen si plattform for innsyn. Der finn du både saker som har vorte handsama før, og saker som står på sakskartet. 


Nedanfor finn du ein oversikt over dei politiske partia i Kvam og kvar du kan finna dei på nett:

Dei politiske partia i Kvam
Parti Nettsider Facebooksider
Kvam Senterparti Nettside Facebookside
Kvam Arbeidarparti Nettside Facebookside
Kvam Høgre Nettside Facebookside
Kvam KrF Nettside Facebookside
Kvam Frp Nettside Facebookside
Kvam MDG Nettside Facebookside
Kvam Venstre Nettside Facebookside
Kvam SV Nettside Facebookside
Kvam Raudt Nettside Facebookside
Kvam INP Nettside Facebookside