Heradsstyret

Åtte parti er representerte i heradsstyret i Kvam, som har 27 representantar. Her finn du ein oversikt over politikarar og parti.

Klikk for stort bileteFellesbilete av heradsstyret, teke i samband med deira fyrste møte etter valet 2019 Sigbjørn Linga, HF   

Senterpartiet (8):

Jostein Ljones 905 15 901 e-post
Johanne Neteland 479 05 533 e-post
Svein Johannes Stuve 909 67 123  e-post
Siv Håbrekke 957 44 278 e-post
Trygve Vik 900 69 759 e-post
Gjermund Stuve 415 31 491 e-post
Silje Aksnes 922 46 805  e-post
Stig Aase 410 86 600 e-post

Arbeidarpartiet (6):

Torgeir Næss, ordførar

56 55 30 11
402 45 840

e-post
Vigdis Johanne Håland 416 39 262 e-post
Halvard Lilletveit 415 09 008 e-post
Even Øyri 951 31 358
901 26 270
e-post
Evy Kleivane 952 89 704 e-post
Dag Rune Mo 952 69 935 e-post

Framstegspartiet (4):

Frode Nygård, varaordførar 950 81 283  e-post
Bjørgulv Hauger 952 86 230  e-post
Gunnar Kvandal 959 40 693  e-post
Gry Merethe Kyrkjeeide 954 277 90 e-post

Kristeleg Folkeparti (3):

Lisbeth Hanne Fredheim Oma 992 57 151  e-post
Hans Arne Børsheim 920 24 703 e-post
Jostein Moldsvor 913 79 312 e-post

Høgre (2):

Frode Skeie 957 88 800 e-post
Ottar Steinar Randa 908 65 685 e-post

Miljøpartiet Dei Grøne (2):

Natalia Antonia Golis 924 46 807  e-post
Kari Mostad 916 24 056  e-post

Sosialistisk Venstreparti (1):

Geir Madsen 489 94 241 e-post

Raudt (1):

Håvard Gjerde 482 23 545 e-post


For å senda e-post til alle i heradsstyret nyttar du adressa Kvam-POLITIKK-HERADSTYRET (at) kvam.kommune.no

Kvam herad har ein eigen portal for folkevalgte som sit i ulike utval. Andre som ynskjer å følgje med på politiske saker, kan nytte møtekalenderen eller kommunen si plattform for innsyn. Der finn ein både saker som har vorte handsama før, og saker som står på sakskartet. 

Nedanfor finn du ein oversikt over dei politiske partia i Kvam og kvar du kan finna dei på nett:

Dei politiske partia i Kvam
Parti Nettsider Facebooksider
Kvam Senterparti Nettside Facebookside
Kvam Arbeidarparti Nettside Facebookside
Kvam Høgre Nettside
Kvam KrF Nettside Facebookside
Kvam Frp Nettside Facebookside
Kvam MDG Nettside Facebookside
Kvam Venstre Nettside Facebookside
Kvam SV Nettside Facebookside
Kvam Raudt Nettside Facebookside