Kvar startar du?

Før du startar planlegginga er det viktig å gjera seg kjent med arealplanen for området der du er (reguleringsplan eller kommuneplan).

Planverket styrer det meste. Kjenner du plansituasjonen på staden du vil bygga, kan du gå vidare og finna ut om du må søkja, eller om du kanskje kan setja i gang utan søknad.

På nettsidene til Direktorat for Byggkvalitet finn du vegvisaren "Åtte steg fra idé til ferdig søknad" (bokmål). 

Kvam herad - Rådhuset
E-post
Telefon 56 55 30 00

Adresse: Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund

Opningstider:
Månd - fred  kl.0900-1500
Sommartid : kl.1000-1400  (gjeld vekene 25 - 33)