Ordførar

Klikk for stort bileteOrdføraren i Kvam heiter Torgeir Næss, representerer Arbeidarpartiet, og er valt for perioden 2019 til 2023. Varaordførar er Frode Nygård frå Framstegspartiet.

Ordførarrolla

Ordføraren vert vald av dei folkevalde heradsstyrerepresentantane.

Kvam herad nyttar formannskapsmodellen og då er ordføraren ansvarleg for å organisera arbeidet i formannskapet og heradsstyret, medan ein administrativt tilsett rådmann har ansvaret for å leia administrasjonen og for utgreiing av saker som vert lagt fram for dei folkevalde.

Ordføraren er den øverste offisielle tillitsvalde i kommunen og har ansvar for å representere kommunen ved offisielle arrangement og mottakingar.
 

Om å kontakta ordføraren

Ta gjerne kontakt med ordførar Torgeir Næss. Men ha på minnet at både epost og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlegheit i forvaltninga." Difor må du rekne med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Kontaktinfo

Torgeir Næss
Ordførar
E-post
Telefon 56 55 30 11
Mobil 402 45 840