Samarbeidsutvalet SU

Forskrift om barnehagens samarbeidsutvalg:
§1. Oppgaver
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens idelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Strandebarm barnehage sitt samarbeidsutval 2022-23:

  • Renate Bakkely, foreldrerepresentant, leiar for utvalet 
  • Torkel Tufta, foreldrerepresentant småbarn, nestleiar
  • Simen Lillefosse, personalrepresentatant
  • Kari Helen Augestad personal repr.
  • Annveig Røyrvik Leirstein, eigar/politisk valt
  • Marit Linga, styrar og skrivar