Idrettsrådet

Idrettsrådet er organisert i Norges idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsen, og rådet skal vera eit fellesorgan for idrettslaga i kommunen.

Idrettslag med medlemskap i NIF vert automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Alle kommunar med fleire enn tre idrettslag skal ifølgje NIF sitt lovverk ha eit idrettsråd.

Idrettsrådet skal arbeide til beste for best idretten i sin kommunen. Idrettsrådet skal vera ein arena for samarbeid mellom laga, og dei kommunale myndigheiter og mellom laga og idrettskretsen.

Døme på oppgåver for idrettsrådet er å formidla idrettslaga sine anleggsbehov til kommunale myndigheiter, og å fordela Lokale aktivitetsmidler (LAM).

Det er laga ein samarbeidsavtale mellom Kvam herad og Kvam idrettsråd: Samarbeidsavtale med Kvam Idrettsråd (PDF, 34 kB)

Meir informasjon om Kvam idrettsråd finn du på Hordaland idrettskrets sine nettsider.

Reidun Braut Kjosås
Rådgjevar folkehelse, idrett og friluftsliv
E-post
Telefon 56 55 68 68
Mobil 917 37 515