Samarbeidsutvalet SU

Samarbeidsutvalget skal sikra samarbeidet mellom barna sin heim og barnehagen. Det skal vera eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ.

Visst ein ynskjer å ha eit møte i foreldrerådet så må ein ta kontakt med leiar i SU eller vara representantane i SU.

Representantar i Sjydnahaugen

Foreldrerepresentant leiar - Mari Litlebø Storaas

Foreldrerepresentant - Connie Langeland

Personalrepresentant - Hildegunn Lid

Personalrepresentant - Nisha Rosseland 

Politisk representant - Ingebrigt Ølmheim.  

 Politisk representant -  Linda H. Jondahl vara

Styrar - Torunn Sørheim