Planar

Kommunedelplanar for vatn og avløp 2017-2024 vart vedteke av Kvam heradsstyre i mars 2018. 

                        2.1 Mundheim tiltak 2017_1 (PDF, 4 MB)

                        2.2 Omastrand og Strandebarm tiltak 2017_1 (PDF, 7 MB)

                        2.3 Innstranda tiltak 2017_1 (PDF, 6 MB)

                        2.4 Tørvikbygd tiltak 2017_1 (PDF, 6 MB)

                        2.5 Vikøy tiltak 2017_1 (PDF, 6 MB)

                        2.6 Kvam tiltak 2017_1 (PDF, 10 MB)

                        2.7 Kvamskogen tiltak 2017_1 (PDF, 12 MB)

                        2.8 Fykse tiltak 2017_1 (PDF, 4 MB)

                        2.9 Ålvik tiltak 2017_1 (PDF, 4 MB)

                        3 resipient (PDF, 10 MB)

                        Vedlegg 1 - Prioritert tiltaksliste vassforsyning (PDF, 177 kB)

                        Vedlegg 2 - Kalkyle for kostnad prioritert tiltak vassforsyning (PDF, 180 kB)

                        Vedlegg 3 - Aktuelle tiltak (PDF, 220 kB)

                        1.1 Omastrand tiltak 2017 (PDF, 5 MB)

                        1.2 Strandebarm tiltak 2017 (PDF, 6 MB)

                        1.3 Tørvikbygd tiltak 2017 (PDF, 5 MB)

                        1.4 Vikøy tiltak 2017 (PDF, 6 MB)

                        1.5 Norheimsund tiltak 2017 (PDF, 9 MB)

                        1.6 Øystese tiltak 2017 (PDF, 8 MB)

                        1.7 Kvamskogen tiltak 2017 (PDF, 12 MB)

                        1.8 Ålvik tiltak 2017 (PDF, 4 MB)

                        Vedlegg 1 - Prioritert tiltaksliste avløp (PDF, 173 kB)

                        Vedlegg 2 - Kalkyle for kostnad prioritert tiltak avløp (PDF, 172 kB)

                        Vedlegg 3 - aktuelle tiltak (PDF, 220 kB)