Følgjekort

Dersom du har behov for følgje eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangement, kan du søkja om følgjekort. Du har ingen rett til følgjekort, det er den enkelte kommune som bestemmer om dei skal ha dette tilbodet.

Kva tilbyr me?

Følgjekort er beregna på personar med sjukdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunna delta på arrangement.

Følgjekort vil blant anna vera aktuelt for personar med:

  • rørslehemming
  • høyrselshemming
  • synshemming
  • utviklingshemming
  • allergiar
  • andre typar funksjonshemmingar, som psykiske lidingar og hjerte-lunge-sjukdom og anna

Kva kostar det?

Eit følgjekort gjer det mulig å ta med seg ein ledsagar utan ekstra kostnadar på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidlar der ordninga er akseptert. Du betalar sjølv gjeldande prisar.

Slik søkjer du

Du nyttar skjemaet søknad om fylgjekort.

Lover og reglar

Klage

For meir informasjon om klage sjå her.