Psykisk helse - barn og ungdom

Avdeling for rus og psykisk helse gjev i hovudsak eit tilbod til dei frå 18 år og oppover.

I enkelte tilfeller startar kontakta tidlegare, men tilbodet til born og unge vert i utgangspunktet levert av Kvam familie- og læringssenter. Følg lenkja for å få informasjon om deira tilbod.

Me inviterer born som pårørande til samtaler. Dei kjem då oftast i lag med næraste pårørande eller ein viktig tillitsperson. Det er berre å ta kontakt med leiar for avdeling for rus og psykisk helse, Anne Merete Flekstad Vik, dersom du har spørsmål knytt til behov for slik samtale. Ho kan kontaktast på telefon 56 55 30 92 eller 976 03 130.

Anne Merete Flekstad Vik
Leiar avdeling rus og psykisk helse
E-post
Telefon 976 03 130
Leiar avdeling rus og psykisk helse