Kompetansesenter mot seksuelle overgrep

Nok. Bergen er eit tverrfagleg, gratis og lågterskel hjelpetilbod utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande. Dei rettleier og underviser skuleklassar, lærarar, helsepersonell og andre fagpersonar i spørsmål som omhandlar seksuelle overgrep.

Nok. Bergen har hovudkontor i Bergen, men filialar også i Leirvik på Stord og i Norheimsund. 


Ta kontakt med Nok. Bergen på tlf. 55 90 49 90 eller epost post@nokbergen.no. Til tekstmeldingar kan ein bruka mobiltelefon 908 53 569 (NB: kun for tekstmeldingar).