Ålvik symjebasseng

Skulebassenget i Ålvik har tilbod om offentleg bading på ettermiddag og kveldstid.

Ålvik idrettslag teke på seg oppgåva med å drifta tilbodet om offentleg bading i Ålvik. Opningstidene finn du til høgre.

Tilbodet er ope for alle.

Billettprisar

Billett Pris
Einskildbillett, barn 30,-
Einskildbillett, vaksen 60,-
Sesongkort, barn 250,-
Sesongkort, vaksen 450,-
Sesongkort, familie 1100,-

 

Utleige

I tillegg til den offentlege badinga er det høve til å leiga bassenget.

Ta kontakt med rektor på Ålvik skule for leige av bassenget.

Leigetakar må ha badevakt med godkjent livreddingsprøve.

Leigepris: 400,- pr time.

Bassengreglar

 • Alle skal nytta badehette
 • Alle skal nytta badetøy, undertøy under badetøy vert ikkje akseptert.
 • Born under 11 år skal ha ein vaksen person (over 18 år) med seg. Dersom barnet ikkje kan symja skal den vaksne vera med ut i bassenget.
 • Alle skal vaska håret før bruke av bassenget
 • Alle skal dusja nakne og vaska seg grundig med såpe før bading
 • Barbering, fotpleie, farging av hår, tyggegummi, glassflasker og mat er ikkje tillete i symjeanlegget
 • Det er ikkje tillete å bada med plaster eller opne sår

Måndag

 • 1400 - 1600, Damebading
 • 1630 - 1800, Familiebading
 • 1900 - 2100, LHL

Tysdag

 • 1630 - 1745, 3. klasse
 • 1800 - 1915, 6. og 7. klasse
 • 1830 - 2100, Herrebading

Onsdag

 • 1630 - 1745, 1. og 2. klasse
 • 1800 - 2100, Herrebading

Torsdag

 • 1700 - 1815, 4. og 5. klasse
 • 1930 - 2030, Damebading

Bassengansvarlege: Stine Mari Hansen / Ann-Karin Aarvik Grongstad
Kontakt: 412 09 507 / 958 47 666