Ny i Kvam

Når du er nytilflytta ein stad er det mange ting du lurar på. Me kan ikkje gje deg svar på alt, men me kan fortelja litt om Kvam og kva me som bur her set pris på.

Om Kvam

Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen, eit område for aktiv fritid både sommar og vinter, ligg kommunen ved Hardangerfjorden. Me har eit variert næringsliv med jordbruk, industri og handel. Kopla med eit rikt kultur og organisasjonsliv gjev dette eit mangfaldig og levande samfunn for dei 8500 innbyggjarane våre. Me har eit godt utbygd skuletilbod med to vidaregåande skular. Norheimsund er regionsenter og vart i 2013 tildelt «Statens pris for attraktiv stad». Her kan du oppleva «bygda med bypuls», handlegate, strandveg og bystrand.

Skilykke på Torefjell - Klikk for stort bileteSkilykke på Torefjell Anita Berg

Bygdesentra