Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta i Norheimsund

Moglegheitsstudiet av ungdomsskuletomta og Straumhaugen i Norheimsund tek for seg potensialet og mogeleg framtidig bruk av eit areal på totalt 25 daa i Norheimsund sentrum.

 

Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta i Norheimsund
Tittel Publisert Type
Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta Nhs - plansjar

23.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta Nhs - plansjar.pdf
Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta Nhs - presentasjon

23.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta Nhs - presentasjon.pdf
Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta Nhs - rapport

23.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Moglegstudie 2014 - Ungdomsskuletomta Nhs - rapport.pdf

Ungdomskuletomta har etter nedlegginga av skulen hatt ein til dels tilfeldig bruk, men området husar i dag viktige funksjonar knytt til skule, familie - og oppvekst, kunst og kultur