Lokalmedisinsk senter 2012

Heradet ynskjer utvikla eit lokalt medisinsk senter med samdrift og samarbeid mellom ulike delar av den kommunale helsetenesta. På denne bakgrunn er ”Prosjekt utvikling av lokalmedisinsk senter på Toloheimen.”  etablert.

p>