Moglegstudie 2016 - Aktivitetspark Norheimsund

COWI as har vore engasjert av Kvam Herad til å laga eit skisseprosjekt for aktivitetspark i Norheimsund.
Skisseprosjektet foreslår eit overordna grep for utforming av parken, med plassering av sonar for ulike aktivitetar, og skal vera eit utgangspunkt for ei vidare prosjektering av parken.