Avfallsplan 2009-2013 - måldokument

Høyringsutkast til Avfallsplan for BIR 2010-2015 er utarbeidd av BIR i samarbeid med kommunane og naturvern-organisasjonar.

Måldokumentet er vedteke av Kvam heradsstyre 05.10.2010 - HST-sak 101/10

Avfallsplan 2009-2013 - politisk saksdokument (PDF, 516 kB)