Butilbod til menneske med utviklingshemming

Kvam herad har trygde- og omsorgsbustader for utleige.

Kva tilbyr me?

  • Trygdebustader: tilrettelagt husvære for funksjonshemma; husvære med stove/kjøkken, soverom, bad/toalett.
  • Omsorgsbustad med fellesareal: stove/kjøkken, bad/toalett, soverom + fellesareal saman med andre.
  • Omsorgsbustad i bufellesskap: 1 rom med kjøkkenkrok, bad/toalett, stove og kjøkken i fellesskap med andre (4-6 bueiningar samla). Omsorgsbustad har heildøgns bemanning.

Tenesta har fylgjande tilbod;

Øystese: 19 omsorgsbustader med fellesareal; 6 på Utsikten, 4 på Gropaflaten, 5 i Gropa og 4 i Bergtun.

Norheimsund: 4 omsorgsbustader med fellesareal i Kalhagen, 5 omsorgsbustader i Hatlevegen med fellesareal.

Dei ulike andre bustadane som primært er for eldre, kan også vera aktuelle for denne brukargruppa. Sjå info om desse.

Kva kostar det?

Det er eigenbetaling for leige av trygde- og omsorgsbustader etter kommunale satsar.

Slik søkjer du

Du brukar skjema for helse- og omsorgstenester (PDF-format).

For meir informasjon om søknad sjå her.

Lovar og reglar

Klage

For meir informasjon om klage sjå her.

Oppseiing av kommunal bustad