Konsultasjonsteam ved bekymringar for born

Ved bekymring for barn og unge, er det viktig å søkje råd og rettleiing så tidleg som råd for å sikre at barnet får hjelp.

Bilde av alle personane som er med i konsultasjonsteamet - Klikk for stort bileteKvam herad si tverrfagleg samansatte faggruppe, eit konsultasjonsteam

Lurer du på om eit barn kan vera utsett for vald eller overgrep?

 

Saker som handlar om vald og overgrep mot barn er kompliserte og krevjande.
Det er ekstra utfordrande fordi dei ofte rører ved tabu og vanskelege kjensler hjå folk flest.

Når ein får slike bekymringar for barn og unge, er det viktig å søkje råd og rettleiing så tidleg som råd for å sikre at barnet får hjelp.

Neste møter i konsultasjonsteamet 2024:

  • 04.09.2024 kl. 12:30-15:30
  • 25.09.2024 kl. 12:30-15:30
  • 30.10.2024 kl. 12:30-15:30
  • 27.11.2024 kl. 12:30-15:30
     
  • 08.01.2025 kl. 12:30-15:30

 

Les meir om konsultasjonsteamet i Kvam på denne lenka.