Innskriving til grunnskulen - frist 15. januar

Innskriving av elevar som er fødd i 2018 og skal begynna i 1. klasse hausten 2024 er tilgjengeleg frå og med 13. november 2023.

Bilde av elevar på Strandebarm skule - Klikk for stort bilete

  

Kvam herad nyttar digital innskriving som du finn om du følger denne lenka.

  • I skjemaet må du skriva inn personalia om barnet og føresette.
  • I tillegg vel du den skulen som er nærskule for barnet ditt.

Opplysningane vert tilgjengeleg for rektor ved den aktuelle skulen.

Dersom føresette vurderer å søkja om utsett skulestart, framskunda skulestart eller at barnet skal gå på annan skule enn nærskulen (sjå eigen artikkel på lenka her, om skulekrinsar, for meir informasjon), må de ta kontakt med skulen.

For å nytta løysinga må du som føresett logga deg inn via ID-porten.