Skuleskyss for skuleåret 2023/24

Tida for å søkja om skuleskyss for skuleåret 2023/24 nærmar seg. Skulane skal registrera elevane som skal ha skuleskyss i Skyss sitt program innan 1. mars.  

For å ha rett til gratis skuleskyss, må eleven ha meir enn 2 km (for 1. klasse) eller 4 km (2. - 10. klasse) skuleveg. 

Slik søkjer du: 

  • For elevar som har meir enn 2 km (1.) eller 4 km (2. – 10.) skuleveg, og som reiser med skulebussen treng ein ikkje gjera noko. 

  • Men dersom skulevegen er meir enn 2 km (1.) eller 4 km (2. – 10.), og de meiner skulevegen fram til eleven kjem seg på bussen, er særleg farleg eller vanskeleg: fyll ut Skyss sitt skjema for søknad om skuleskyss grunna særleg farleg skuleveg. Dette skjemaet skal leverast på skulen. Det er Skyss som skal behandla denne søknaden. 

  • Dersom skulevegen er mindre enn 2 km (1.) eller 4 km (2. – 10.), og de meiner at skulevegen er særleg farleg eller vanskeleg, er det Kvam herad som skal handsama søknaden. Me ber dykk då søkja via det digitale skjemaet vårt. For å få tilgang til skjemaet må de logga dykk på med bank-ID eller tilsvarande. Når du har fylt ut skjemaet, vert dette levert elektronisk til Kvam herad. 

  • For elevar med delt bustad (mor og far ha ulik adresse, og barnet/ungdomen bur begge stader) som skal ha eller det vert søkt om skuleskyss for, ber me dykk fylla ut skjemaet "Avtale om delt bustad" frå Skyss og levera det på skulen innan 3. februar. Me ønskjer også at de bruker dette skjemaet sjølv om de har mindre enn 2/4 km skuleveg. 

For meir informasjon, sjå: Informasjon om skuleskyss

For ein del av elevane har me fatta vedtak om skuleskyss for fleire skuleår. Dersom det alt er fatta vedtak om skuleskyss for 2023/24 for barnet/ungdomen dykkar, treng de ikkje søkja no. 

Me ber dykk om å søkja innan 3. februar 2023