Kunngjering: Søknad om utvida oppdrettsanlegg

Klikk for stort bileteLingalaks AS har søkt Vestland fylkeskommune om utvida anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 30717 Tveitnes i Kvam herad.

Noverande anlegg på lokaliteten består av seks 120 meter ringar på to rekkjer i rammefortøyning med 80 x 80 meter ramme. Mellom anlegget og land er det plassert ein forflåte. Noverande anleggsplassering vart godkjent etter akvakulturregisteret 06.08.2010.

For å optimalisere drifta med omsyn til miljøtilhøve ynskjer Lingalaks å flytte rammene til eksisterende anlegg til eksisterande anlegg på Tveitnes i sørvestlig retning. Anleggsområdet vil verta utvida med 200 meter sidevegs og utover i fjorden. Selskapet søkjer no om å etablere eit anlegg beståande av åtte 160 meter ringar i rammefortøyning med 100 x 100 meter ramme. Det vert samtidig søkt om å leggja ein forflåte i nordvest mellom anlegget og land.

Det omsøkte arealet er sett av til akvakulturføremål i gjeldande kommuneplan for Kvam herad. Søknaden inneber ikkje kapasitetsauke. Produksjonskapasiteten på lokaliteten blir uendra, og vil framleis vera 2340 tonn.

Fullstendig søknad er å finne på Kvam herad sine nettsider www.kvam.kommune.no. via Kvam herad sin innsynsportal.

Spørsmål om søknaden kan rettast til samfunns og utviklingssjef i Kvam herad, Jon Nedkvitne, tlf 979 53 274.

Merknader til søknaden skal sendast til: Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund eller til postmottak@kvam.kommune.no.

Frist for merknader er sett til 27. mai 2021.

Dokument i saka:

Endringssøknad, 30717 Tveitnes
Tittel Publisert Type
2021-04-09 Søknad beskrivelse(1086158)

Beskrivelse av søknad

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2021-04-09 Søknad beskrivelse(1086158).pdf
Følge epost - Lingalaks AS - endringssøknad Tveitnes - lokalitet 30717 - K(1086159)

Følge-e-post - endringssøknad Tveitnes - lokalitet 30717 - K(1086159).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følge epost - Lingalaks AS - endringssøknad Tveitnes - lokalitet 30717 - K(1086159).pdf
Søknad om utvida arealbruk for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og

Søknad om utvida arealbruk for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og .pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om utvida arealbruk for anlegg for oppdrett av matfisk av laks og .pdf
Søknadsskjema Lingalaks AS - endringssøknad Tveitnes - lokalitet 30717 - K(1086160)

Søknadsskjema Lingalaks AS - endringssøknad Tveitnes - lokalitet 30717 - K(1086160).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknadsskjema Lingalaks AS - endringssøknad Tveitnes - lokalitet 30717 - K(1086160).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.1.2 Rapport nr. 645-2011. Straummåling Tveitnes 22 aug til 24 (1086162).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.2 Rapport nr. 645-2011. Straummåling Tveitnes 22 aug til 24 (1086162).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.1.5 2020-05-25 Beredskapsplaner oversikt Indeks(1086164).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.5 2020-05-25 Beredskapsplaner oversikt Indeks(1086164).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.3.2 b Kulturminnesok utskrift Tveitnes(1086173).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.3.2 b Kulturminnesok utskrift Tveitnes(1086173).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.3.3 Viktige naturtyper og arter(1086174).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.3.3 Viktige naturtyper og arter(1086174).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.2.1 a Tveitnes B-gransking halv biomasse(1086168).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.2.1 a Tveitnes B-gransking halv biomasse(1086168).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.3.1 a Helseuttale Lingalaks(1086170).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.3.1 a Helseuttale Lingalaks(1086170).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.2.1 b C-granskingTveitnes(1086169).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.2.1 b C-granskingTveitnes(1086169).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.3.1 b Helseuttale Tveitnes(1086171).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.3.1 b Helseuttale Tveitnes(1086171).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.3.2 a Kulturminner Tveitnes(1086172).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.3.2 a Kulturminner Tveitnes(1086172).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.3.4 Utslepp og forureiningskilder(1086175).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.3.4 Utslepp og forureiningskilder(1086175).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.1.9 IK-system Lingalaks oversikt(1086165).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.9 IK-system Lingalaks oversikt(1086165).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.1.3 2021-04-08 Søknadskart anlegg(1086163).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.3 2021-04-08 Søknadskart anlegg(1086163).pdf
Vedlegg 6

Vedlegg 6.1.1 Kvittering gebyr søknad Tveitnes(1086161).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6.1.1 Kvittering gebyr søknad Tveitnes(1086161).pdf
VLFK brev 22

VLFK brev 22.04.2021 Kvam herad Tveitnes(1086156).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VLFK brev 22.04.2021 Kvam herad Tveitnes(1086156).pdf
VLFK brev 22

VLFK brev 22.04.2021sektormynde Tveitnes(1086157).pdf

29.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VLFK brev 22.04.2021sektormynde Tveitnes(1086157).pdf