Vegstenging på Vetletveitvegen, Ålvik

Mandag 18.09.23 kl 09.00 vert deler av Vetletveitvegen stengt grunna graving av kabelgrøft.

kartutsnitt av gjeldande område - Klikk for stort bileteKartutsnitt

Omkøyring vert via Tyrvedal - Auganes - Vetletveit.
Sjå bilde.

Kvam Energi NETT utfører arbeidet.