Tilskottsordning for innsamling og registrering av stadnamn

Språkrådet forvaltar ei tilskottsordning for innsamling og registrering av stadnamn. Midlane er avsette i
statsbudsjettet, og i år er det 1 540 000 kroner som skal fordelast på ulike stadnamnprosjekt.

bilde av lys skilt som syner namn og symbol på bakken - Klikk for stort bileteVegvisar helleristingane i Vangdal Arve E KolltveitDet er mogleg å søke både for: 

  • kommunar
  • privatpersonar
  • historielag 
  • samt andre lag og foreiningar


Søknadsfrist er 1. mai. 2024

 

Du finn meir informasjon på nettsidene til Språkrådet:
Tilskottsordning (sprakradet.no)
Kjær stad har mange namn (sprakradet.no)