Tilskot til kulturminne i Kvam 2024

Eigarar av kulturminne i Kvam kan søkja kulturtilskot til vedlikehald og tiltak knytt til kulturminna. Kulturminna må vera registrerte på «gul liste»  i kulturminneplanen «Med røter og føter i Kvam»  .

Tørvikbygd bygdemuseum Knut Markhus    

Søknadsfristen er 15. mai 2024.
Bruk digitalt søknadsskjema som du finn om du klikkar her.

Ved spørsmål ta kontakt med: 
Kulturkonsulent Mary Ann Sørheim (lenke til e-post) 
eller sjef for samfunn, næring og kultur, Jon Nedkvitne (lenke til e-post)