Offentleg ettersyn: Val av meddommarar til domstolane, skjønns- og forliksrådsmedlemar

Framlegg på meddommarar til Gulating lagmannsrett, Hordaland tingrett, jordskifteretten, skjønnsmedlem og forliksrådsmedlemer for valperioden 1.1.2025 - 31.12.2028 ligg no ute til offentleg ettersyn til og med 18.juni 2024. 

Kvam valnemnd har i møte 29.05.2024 utarbeidd framlegg på meddommarar til Gulating lagmannsrett, Hordaland tingrett, jordskifteretten, skjønnsmedlem og forliksrådsmedlemar for perioden 01.01.2025 t.o.m. 31.12.2028.

Framlegget ligg til offentleg ettersyn frå 31. mai til og med 18. juni 2024. 

Du finn lista over personar som er tilrådd ved å gå inn på denne lenkja her: Liste over personar som er tilrådd (PDF, 194 kB)

Eventuelle merknadar må sendast Kvam herad innan 18. juni 2024 per e-post: postmottak@kvam.kommune.no eller per post: Kvam herad v/ Kari Weltzien Vik, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund. Merk sendinga med overskrifta: Merknad til VALN 29.5.2024 sitt framlegg ref.sak.: 23/3557