Naustseminar på Fossehuset

Onsdag 3. april vert det arrangert naustseminar i Strandebarm kl 18

Avbilda: fruktgard, naust, vikøy, fjell og fjord - Klikk for stort bilete Solveig R Wien Fonneland

 

 

Nausta og naustmiljøa i Kvam er ein viktig del av kommunen si historie og ein viktig del av kulturmiljøa i strandsonene våre. Kvam herad har laga ein rapport  over mange av desse miljøa og ynskjer å engasjera nausteigarar til å vera med og bidra til å oppretthalda nokre av desse miljøa.  

Me vil difor ha eit eige naustseminar i Fossehuset i Strandebarm, der me inviterer nausteigarar og andre interesserte til seminar.

 

Møtestad:  Fossehuset i Strandebarm

Møtedato:  onsdag 3.april 2024

Møtetidspunkt:  kl 18.00

 

Program

 • «Innleiing og innblikk i naustrapporten i Kvam»,
  ved Jon Nedkvitne, samfunns- og utviklingssjef i Kvam herad
 • «Naustet og båten»
  ved Peter Helland Hansen, forfattar og båtbyggjar
 • «Mitt eige naustprosjekt-erfaringar og råd om restaurering av naust» 
  ved Torgrim Ljones
 • Matpause, med enkel servering
 • «Kulturminnefondet-orienterer om tilgjengelege midlar til restaurering av naust»
  ved Simen Bjørgen, direktør ved Kulturminnefondet og Per Hilleren i frå Kulturminnefondet»
 • «Om SMIL-midlar og kommunale kulturmidlar til restaurering av naust»
  ved Jan Tjosås, leiar for næring i Kvam og Mary Ann Sørheim, kulturkonsulent i Kvam herad.

 

Arrangør 

Kvam herad

Kvam herad logo - Klikk for stort bilete