Kulturtilskot 2024

 Kvam herad lyser ut tilskot til drift av frivillige lag og organisasjonar som driv kultur- og idrettsarbeid,- samt tilskot til leikeplassar, nærmiljøtiltak, idrettsanlegg, turløyper/friområde og lagseigde kulturhus. Søknadsfrist er 1.3.24.

Illustrasjon av frivillighet, nytta i samband med momskompensasjon korona - Klikk for stort bilete

  

For nærare opplysingar om ordningane og søknadsskjema, sjå følgjande lenker:

Søknadsfrist: 1. mars 2024.
Søknadar som kjem inn etter fristen vert ikkje tatt med i tilskotsordninga i 2024.

For meir informasjon, ta kontakt med kulturkonsulent Mary Ann Sørheim
Tlf. 954 07 710 
E-post: mars@kvam.kommune.no