Elsa og Svein Iversens legat - 2024. Utlysing av legatmidlar

Legatet har kr. 50.000,- som skal fordelast i 2024. Søknadsfrist er mandag 3. juni 2024. 

Bilde av eldre mann - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde Unsplash

Dei som kan søkja om desse midlane er:

  • enkeltpersonar
  • prosjekt
  • institusjonar
  • lag og organisasjonar

som kan vera til glede for sjuke og eller/ eldre i Kvam.

Styret avgjer om summen skal delast ut til ein eller fordelast på fleire søkjarar.

Søknadsfrist er mandag 3.juni 2024.

Du kan søkja på legatmidlane ved å bruka eit elektronisk søknadsskjema. Du loggar deg inn i skjemaet ved å bruka elektronisk ID. 

Elektronisk søknadsskjema finn du ved å gå inn på denne lenkja: Elektronisk søknadsskjema. Elsa og Svein Iversens legat. 

Eventuelle spørsmål kan rettast til styreleiar:
Vetle Karlsen Eide, sokneprest i Vikøy og Strandebarm tlf.nr.: 400 35 356 eller per e-post: vk267@kyrkja.no